Έναρξη Διάθεσης Πληροφοριακού Συστήματος WIND wCRM - Έναρξη Διάθεσης Πληροφοριακού Συστήματος WIND wCRM - WIND Wholesale

Έναρξη Διάθεσης Πληροφοριακού Συστήματος WIND wCRM

WIND wCRM Information System Launch

Carrier & Wholesale Services in cooperation with Information System WIND Divisions informs you about the launch of WIND wCRM System on 11/08/2017.

WIND Information System wCRM is used to file applications for wholesale NGA Connect (O.K.Y.Y.) and VLU FTTC / FTTH and is accessible to service providers who have signed a confidentiality agreement with WIND. The information system is available on the www.windwholesale.gr (NGA Portal) website and only authorized users of the agreed Provider Services