Έναρξη Εμπορικής Διάθεσης Υπηρεσιών Χονδρικής VLU FTTC/FTTH - Έναρξη Εμπορικής Διάθεσης Υπηρεσιών Χονδρικής VLU FTTC/FTTH - WIND Wholesale

Έναρξη Εμπορικής Διάθεσης Υπηρεσιών Χονδρικής VLU FTTC/FTTH

Commencement of WIND NGA Wholesale (VLU FTTC / FTTH)

WIND announces the commercial launch of WIND VLU FTTC / FTTH wholesale services in the city of Kalamata on Monday, 20/11/2017.

The services are available at speeds of 30/3 - 50/5 - 100/10 - 200/20 while the technical implementation is realized by combining two different architectures (FTTC & FTTH) and three different access technologies (VDSL SuperVectoring, G.fast & xPON ).

New access speeds will be available to around 18,500 households in the metropolitan area of ​​the city of Kalamata.

Please be advised that NGA Connect / FTTC / FTTH wholesale service offerings can be viewed here, and you can also download NGA Connect / FTTC / FTTH pricelists in the corresponding section Documents of NGA service sections at www.windwholesale.gr