Νέα Τέλη Τερματισμού Φωνητικών Κλήσεων στο Κινητό Δίκτυο της WIND - Νέα Τέλη Τερματισμού Φωνητικών Κλήσεων στο Κινητό Δίκτυο της WIND - WIND Wholesale

Νέα Τέλη Τερματισμού Φωνητικών Κλήσεων στο Κινητό Δίκτυο της WIND

New Voice Call Termination Rates on WIND Mobile Network

New voice call termination rates are applied to the WIND Mobile Network. More specifically, as of 01/01/2019 the termination rate is reduced from 0.00958 € / min to 0.00946 € / min with the same characteristics as below:

  • Prices excluding VAT
  • Charge per second without a minimum charge
  • The price is for incoming voice calls originating from countries within the Single European Area (SCE), and they have a valid / unaltered call identification number (CLI)

Indicatively, we mention the historical nature of the change of termination rates on mobile telephony numbers on the mobile network of WIND Hellas

  • 01/01/2015 - 31/12/2015 the rate is 0,01103 € / min
  • 01/01/2016 - 31/12/2016 the rate is 0.01081 € / min
  • 01/01/2017 - 31/12/2017 the rate is 0.01072 € / min
  • 04/08/2017 - 31/12/2017 the rate is 0,00982 € / min
  • 01/01/2018 - 31/12/2018 the rate is 0,00958 € / min
  • 01/01/2019 - 31/12/2019 the rate is 0,00946 € / min